תוכן נוסף למטה

זכויות

 

 

קיבלתם את האבחנה שאתם חולים במיאלומה נפוצה ונכנסתם ל"מועדון" חדש.

 

כמובן שאינכם רוצים להיות במצב הזה וסביר שאינכם רוצים להשתייך למועדון, בכל מקרה כדאי שתדעו את זכויותיכם. חלק מזכויותיכם הרפואיות נובע מכח חוק (חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חוק הביטוח הלאומי ועוד), חלקן נובעות מכוחה של פוליסה, קבוצתית או פרטית, שנרכשה בקופת החולים (הביטוחים המשלימים וביטוחי הסיעוד של קופות החולים) או בחברות ביטוח (ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי וכו').

 

פרק זה מרחיב ומסכם לגבי עיקר הזכויות, ההקלות, ההנחות וההטבות להן אתם זכאים מתוקף חברותכם במועדון.

 • חניה בבית החולים

  בחוזר משרד הבריאות 02/2020 נקבעו מגבלות על הסכומים שרשאים לגבות המרכזים הרפואיים הממשלתיים הכלליים המפעילים מגרשי חניה, הן באופן ישיר והן באמצעות זכיינים.

  באותו חוזר נקבע כי התשלום עבור חניה הינו תשלום כולל עבור כל 24 שעות, משעת הכניסה, ללא הגבלה על מספר כניסות ויציאות מהמרכז הרפואי במהלך שעות אלה.

  המחיר המירבי לחניית רכב למשך 24 שעות ייקבע על ידי חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים. המחיר אשר נקבע באוגוסט 2020 הינו 25 ש"ח.

  מטופלים, בני משפחותיהם ומבקרים אחרים, ישלמו עבור חניית רכביהם בחניון המרכז הרפואי, אלא אם הם נמנים על האנשים הבאים שפטורים מתשלום:

  • מטופלים אונקולוגיים (במהלך הטיפול) ומלוויהם.
  • מטופלים אמבולטוריים, אשר חייבים להגיע למרכז הרפואי לטיפול למשך חודש לפחות, בתדירות של לפחות פעמיים בשבוע, החל מתחילת הטיפול.
  • בני משפחה של מטופלים המאושפזים לתקופה העולה על 14 יום (הפטור יינתן החל מהיום ה- 15 לאישפוז).
  • כניסה ויציאת רכב תוך 30 דקות, לכל מטרה.
  • נכים (בעלי תעודת חניה לנכים או עם תו עגלת נכים).
  • משפחות, בכפוף להמלצות השירות הסוציאלי של המרכז הרפואי.

   

  שימו לב,

  • הפטור מתשלום ניתן רק עבור רכב אחד בלבד.
  • במקרים בהם מחיר חניה יומית במרכז הרפואי יהיה זול יותר מהמחירים הנהוגים בחניונים פרטיים סמוכים, יוכל המרכז הרפואי לקבל אישור לחרוג ממגבלת המחיר המירבי ולגבות עבור השימוש בחניון המרכז הרפואי לפי שעות, או בשיטה אחרת, במטרה למנוע את ניצול החניון שלא ליעודו.

   

 • חוות דעת שניה

  על פי סעיף 7 לחוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996: "מטופל זכאי להשיג מיוזמתו דעה נוספת לעניין הטיפול בו; המטפל והמוסד הרפואי יסייעו למטופל בכל הדרוש למימוש זכות זו".

  בחוזר 9/06 של המנהל הכללי של משרד הבריאות הובהר כי כאשר מטופל מבקש לקבל חוות דעת מקצועית נוספת, חובה על מטפל ועל מוסד רפואי לסייע בכל הדרוש למימוש זכות זו. סיוע זה יעשה, בין היתר, על ידי מסירת מידע אודות מומחים מתאימים, תאום מועד ההתייעצות, מתן אפשרות  ליועץ לבקר ולבדוק מטופל המצוי באשפוז, העמדת הרשומה הרפואית לרשות היועץ ומסירת מידע נוסף הנוגע אליו.
  עוד נקבע בחוזר, כי בהסכמת המטופל, יקבל המטפל מהרופא היועץ את ממצאיו והמלצותיו, ויקח אותן בחשבון בשיקוליו, בעת הצעת הטיפול למטופל.

  שימו לב,

  קבלת חוות דעת מקצועית נוספת מותנית ביוזמתכם, והאחריות למימונה מוטלת עליכם. אם ברשותכם ביטוח פרטי או ביטוח משלים מקופת החולים, סביר להניח שאתם זכאים להשתתפות במימון עלות הביקור, בדקו את זכאותכם.

  להלן פירוט ההחזרים מקופות החולים:

  כללית מושלם

  קופת חולים מכבי

  קופת חולים לאומית

  קופת חולים מאוחדת

   

 • זכויות בקופת החולים

  כל תושבי המדינה זכאים לקבל  שירותי בריאות במערכת הבריאות הישראלית. למידע כללי על זכויותיכם הבסיסיות,  קישורים אל מי ניתן לפנות לקבלת מידע נוסף וסיוע פרטני במימושן לחצו כאן.

  כחולים אונקולוגיים הנכם נמנים על האוכלוסיות  הזכאיות להטבות מיוחדות מקופות החולים. בהמשך הפרק תמצאו מידע לגבי זכויות והחזרי הוצאות להם אתם זכאים.  מידע מלא ומפורט ניתן לקבל במזכירות הרפואית של סניף הקופה אליה אתם משתייכים.

  שימו לב,  כדי ליהנות מהזכויות וההטבות הללו, עליכם להזדרז ולהעביר למשרדי קופת החולים שלכם את האבחנה  הכתובה שקיבלתם מההמטולוג המטפל בכם ולוודא כי פרטי מחלתכם מעודכנים במחשב.

  בכל פניה למשרדי הקופה הקפידו להצטייד באישורים הרפואיים המתאימים ובקבלות מקוריות לקבלת החזרים כספיים.

   

  טופס 17 לטיפולים ממושכים

  עם שינוי מעמדכם בקופה ל"חולים במחלה קשה"  תהיו זכאים לטופס 17 לטיפולים ממושכים. טופס זה יחסוך מכם את הצורך לקבל טופס 17 לפני כל ביקור במרפאה ההמטולוגית בבית החולים. בררו במשרדי קופת החולים או המרפאה ההמטולוגית איך תוכלו לקבל את הטופס המיוחל, לאיזו תקופה הוא תקף ומה הוא מכסה. עד שתקבלו טופס זה תצטרכו להצטייד בטופס 17 לפני כל ביקור / בדיקה / טיפול בבית החולים.

  חולי מכבי המטופלים בבית החולים איכילוב זכאים להסדר מיוחד לפיו מוענק להם כרטיס התחייבות שנתי המכסה גם טיפולים נוספים בבית החולים (ולא רק במסגרת המחלקה ההמטולוגית) כמו בדיקות אולטרסאונד,  pet-ct , ct ועוד. לקבלת הכרטיס יש לפנות לנציגות מכבי שבבית החולים.

   

  בחירת המרכז הרפואי

  חוק הבריאות הממלכתי מאפשר לקופות החולים להפנות חולים לאשפוז בבתי החולים לפי מספר כללים אותם קובעת הקופה, ומתוך רשימה של בתי חולים להם הסכם עם הקופה, תוך הגבלה לפי כתובת מגורים. כל קופה חייבת לפרסם את הכללים באתר האינטרנט שלה והמבוטחים זכאים לבחור את בתי החולים הכלולים בהסדר.

   

  במקרה של מחלה/מצב רפואי המצדיק מתן טיפול במסגרת מוסד רפואי שבו מצויים רמה מיוחדת של ידע וניסיון מקצועי,  ניתנת למבוטח האפשרות לקבל את השירות הרפואי לו הוא נזקק בקשר לאותה מחלה/מצב רפואי במסגרת המוסד הנ"ל, ללא קשר להסדרי הבחירה. כך למשל, המחלקה לאורתופדיה אונקולוגית בבית החולים איכילוב קיבלה הכרה כשירות רפואי מתמחה  ולכן כל הקופות חייבות לאשר מתן הפניה לכל מטופל המעוניין להתקבל לטיפול במרפאה זו.

   

  להלן פירוט בתי החולים שנמצאים בהסדר של כל קופה:

  קופת חולים מכבי

  קופת חולים מאוחדת:

  קופת חולים מאוחדת מאפשרת לחולים אונקולוגיים שעוברים טיפולים מורכבים לקבל את הטיפול בכל אחד מבתי החולים בהסדר. הקופה מאפשרת רצף טיפולי לחולים אונקולוגיים בהתאם לשיקול דעת רפואי גם בבתי חולים שאינם כלולים בהסדרי הבחירה.

  קופת חולים כללית:

  קופת שירותי בריאות כללית מאפשרת לחולים אונקולוגיים חופש בחירה שמאפשר להם לקבל את הטיפול המצוי בסל הבריאות למחלתם האונקולוגית בכל אחד מבתי החולים הכלליים הציבוריים בארץ.

  קופת חולים לאומית:

  יש לברר במשרדי הקופה

   

  בדיקות CT או  MRI

  הזכאות לקבלת טיפול ובדיקות מותנית בהמלצת הרופא המטפל. בכל מקרה שיש המלצה כזו מהרופא המטפל הכוללת נימוקים על הצורך בבדיקה זו, הקופה בדרך כלל אמורה לאשרה.

  בדיקות PET CT

  משרד הבריאות קבע כללים והתוויות לזכאות לביצוע בדיקות אלה לחולים אונקולוגים.  יש לברר בקופה או במחלקה ההמטולוגית בה אתם מטופלים האם אתם עומדים בהתוויות אלה.

   

  טיפולי שיניים

  במסגרת סל הבריאות כל קופות החולים נותנות טיפולי שיניים משקמים ומשמרים כהכנה לקראת טיפולים כימותרפיים או הקרנות וכן טיפולי שיניים משקמים ומשמרים במשך שנתיים לאחר הטיפולים הללו.

  החל משנת 2018 סל הבריאות כולל גם טיפולי שיניים מונעים, משמרים ומשקמים (טיפול מקדים בלבד) למטופלים אונקולוגיים המטופלים בביספוספונטים או דנוסומאב בשל מיאלומה נפוצה או גרורות לעצמות, ב-50% השתתפות עצמית.

  • הכנה לטיפולים כימותרפיים או הקרנות – אם בחרתם לבצע את טיפולי השיניים לפני הטיפול הכימותרפי או ההקרנות במרפאה פרטית או בבית החולים, הקופה תשתתף ב-50% מעלות הטיפול המשמר והטיפול המשקם, לפי תעריף של רשת מרפאות השיניים של הקופה.

  אם בחרתם לבצע את טיפולי השיניים אחרי הטיפול הכימותרפי או ההקרנות במרפאה פרטית או בבית החולים, הקופה תשתתף במלוא עלות הטיפול המשמר והטיפול המשקם, לפי תעריף של רשת מרפאות השיניים של הקופה, למשך 24 חודשים ממועד סיום הטיפול הכימותרפי או ההקרנות.

  אם בוצעו הקרנות לאזור הראש והצוואר, הקופה תשתתף במלוא עלות הטיפול המשמר והטיפול המשקם, לפי תעריף של רשת מרפאות השיניים של הקופה, למשך 60 חודשים ממועד סיום ההקרנות.

  הקפידו לקרוא את התנאים להחזר, האישורים והמסמכים שיש להמציא לכל קופה:

  קופת חולים מכבי:

   קופת חולים לאומית

   קופת חולים מאוחדת

  קופת חולים כללית

  • טיפולי שיניים מונעים, משמרים ומשקמים (טיפול מקדים בלבד) למטופלים אונקולוגיים המטופלים בביספוספונטים או דנוסומאב בשל מיאלומה נפוצה או גרורות לעצמות, ב-50% השתתפות עצמית.

  קופת חולים מכבי

  קופת חולים מכבי נותנת החזרים גם טיפולי שיניים במהלך הטיפול בביפוספונאטים,  ארדיה או זומרה.

  קופת חולים לאומית – יש לבדוק את פרטי הזכאות במשרדי הקופה

  קופת חולים מאוחדת – יש לבדוק את פרטי הזכאות במשרדי הקופה

  קופת חולים כללית

   

  קראו בנוסף בפרק ההטבות באתר אמ"ן פרטים על מימון הניתן על ידי עמותת אמ"ן לטיפולי שיניים.

   

  החזר הוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים

  מטופלים הנוסעים בתחבורה ציבורית או ברכב פרטי לקבלת טיפול בבית החולים, זכאים להשתתפות הקופה בכיסוי הוצאות הנסיעה.

  קופת חולים מכבי

  קופת חולים לאומית

  קופת חולים מאוחדת

  קופת חולים כללית

   

  השתתפות בתרופות

  סל הבריאות של קופות החולים  כולל רשימה גדולה של תרופות, אך יש תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות. חשוב לדעת כי חלק מהתרופות כלולות בסל רק עבור חולים המוגדרים במצב רפואי מסוים (ההתוויה של התרופה), למרות שהתרופה מתאימה גם לטיפול במצבים רפואיים אחרים. ההתוויה של תרופה לחולי מיאלומה מתייחסת לקו הטיפול שלהם, התרופות הנוספות שהם מקבלים במקביל לתרופה הנדונה ולתרופות שקיבלו בקווי הטיפול הקודמים.

  באתר משרד הבריאות ניתן לבדוק איזה תרופות כלולות בסל ומה ההתוויה שלהן.

  בכל קופה יש ועדת חריגים, וניתן לפנות אליה בבקשה לאשר תרופות אשר אינן כלולות בסל. בנוסף, לעיתים, חלק מהקופות מרחיבות את רשימת הפריטים להם זכאים חולים אונקולוגים במסגרת הביטוח המשלים.

  להלן פירוט הנהלים של כל קופה לגבי השתתפותה בתרופות הכלולות בסל הבריאות:

   

  לחברי קופת חולים מכבי

  לחברי מכבי ניתן פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות הכלולות בסל הבריאות. הפטור ניתן רק עבור תרופות הקשורות למחלה. בנוסף, יש תקרה  להשתתפות העצמית בתרופות מסל הבריאות שאינן ייעודיות למחלה, כולל בציוד מתכלה.

  לחברי קופת חולים כללית

  לחברי קופת חולים לאומית

  לחברי קופת חולים מאוחדת

   

  ביקורים במרפאות קופת החולים

  עם שינוי מעמדכם בקופה ל"חולים במחלה קשה"  תהיו זכאים לפטורים והנחות בביקוריכם במכונים, במרפאות חוץ ואצל חלק מהרופאים.

  לחברי קופת חולים מכבי

  לחברי קופת חולים כללית

  לחברי קופת חולים לאומית

  לחברי קופת חולים מאוחדת

   

  פאות

  נשירת שיער הינה אחת מתופעות הלוואי המוכרות של הטיפולים הכימותרפיים. אם תבחרו להשתמש במהלך תקופה זו בפאה, תהיו זכאים להשתתפות של קופת החולים בהוצאות רכישתה. גובה ההחזר משתנה בין קופות החולים ולפי סוגי הביטוחים שבבעלותכם:

  קופת חולים מכבי

  קופת חולים כללית

  קופת חולים לאומית- יש לברר במשרדי הקופה

  קופת חולים מאוחדת

   

  הטבות נוספות

  בנוסף לזכויות שפורטו לעיל, לכל קופה יש רשת של תמיכה והטבות לחולים אונקולוגיים. הנכם מוזמנים לבחון את זכויותיכם במסגרת הקופה בה הנכם חברים.

  לחברי קופת חולים מכבי

  לחברי קופת חולים כללית

  לחברי קופת חולים מאוחדת

   

   

 • התנהלות מול קופות החולים

  אם אתם סבורים שהקופה סירבה לאשר לכם טיפול שלא כדין, מומלץ לפעול כלהלן:

  • הגשת ערעור על החלטת הדחיה: כדאי לבקש מהרופא המטפל להגיש ערעור לקופה על החלטת הדחיה בלוויית נימוקים לגבי הצורך בטיפול.
  •  פניה לממונה על פניות הציבור בקופת החולים: ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור בקופה ולבקש את התערבותו.
  •  קבילה לנציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות: ניתן להגיש קבילה לנציבות שהיא בעלת סמכויות אכיפה לחיוב הקופות לתת לפונה את הטיפול המבוקש, במקרים ונמצא שיש הצדקה.
  • תביעה לבית הדין האזורי לעבודה – ניתן  להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.

  במימוש זכויותיכם מול קופת החולים תוכלו להעזר בארגונים הבאים:

  • עמותת אמ"ן – עמיתי אמ"ן מוזמנים לשלוח במייל את הודעת הדחייה שקיבלתם מקופת החולים בלווית המסמכים הרפואיים ואנו נשתדל להדריך ולסייע לכם.
  • האגודה לזכויות החולה בישראל  – האגודה היא עמותה ללא מטרות רווח, הפועלת לשמירה ומימוש זכויות המטופלים ובני משפחותיהם במערכת הבריאות, קופות החולים, ובתי החולים. האגודה מסייעת במתן מידע לחולים על זכויותיהם וכן בטיפול בפניות פרטניות במקרים בהם עולה חשד להפרת זכות רפואית. ניתן לפנות לאגודה בטלפון: 03-6022934 או באתר.
 • אחוזי נכות ותנאי הזכאות להם

   

  אחוזי הנכות הרפואית נקבעים על ידי רופא של הביטוח הלאומי לפי חומרת הליקוי הרפואי. האחוז נקבע לפי רשימת ליקויים, הכוללת ליקויים שונים בדרגות חומרה ואחוזים שונים. קביעת אחוזי הנכות נעשית בעקבות הגשת תביעה לקצבת נכות כללית לביטוח לאומי. אחוזי הנכות הרפואית כשלעצמם אינם מזכים בקצבת נכות, אך הם תנאי הכרחי לקביעת אובדן הכושר להשתכר ודרגת אי-הכושר.

  דרגת אי-הכושר מוגדרת באחוזים והיא מבטאת באיזו מידה (מלאה, חלקית או בכלל לא) איבד נכה את כושרו לעבוד ולהשתכר. לעקרת בית נבדק כושרה לתפקד במשק הבית. אדם יהיה זכאי לקצבת נכות רק אם תיקבע לו דרגת אי כושר.

  • דרגת אי כושר מלאה (בשיעור של 100% או 75%) מזכה את האדם בסכום הקצבה המרבי.
  • דרגה אי כושר חלקית בשיעור 74%, 65% או 60%  מזכה את האדם בחלק יחסי של הקצבה.
  • דרגת אי כושר בשיעור הנמוך מ – 60% אינה מזכה בקצבת נכות.

   

  מי זכאי לאחוזי נכות?

   

  הגשת בקשה לקצבת נכות מותנית במספר תנאים מצטברים:

  • גיל – התובע הינו תושב ישראל ומלאו לו 18 שנים אך הוא עדיין לא הגיע לגיל פרישה.
  • הכנסה – התובע אינו עובד או שהכנסתו כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% השכר הממוצע במשק.

  אישה נשואה שאינה עובדת, תיבדק כעקרת בית, אם לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים, שקדמו ליום הגשת התביעה או שקדמו ליום הפסקת העבודה – אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.

  • נכות רפואית – רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לתובע נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לו כמה ליקויים רפואיים ועל ליקוי מסוים נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.
  • דרגת אי כושר – נקבע שעקב נכותו של התובע הוא אינו מסוגל לעבוד או שיכולתו להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לו דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

   

  לפירוט התנאים לקבלת קצבת נכות מהביטוח הלאומי.

   

  מה הזכויות של חולי מיאלומה?

   

  החל מאוקטובר 2016 נקבע בתקנות הביטוח הלאומי כי:

  • חולה מיאלומה נפוצה זכאי במהלך השנה הראשונה שלאחר האבחנה או בתקופת הטיפול הייעודי במחלה, לפי המאוחר, ל – 100 אחוזי נכות.
  • לאחר תקופה זו ובהפוגה מלאה הוא זכאי:
   • בלא צורך בטיפול – 10 אחוזי נכות
   • עם טיפול מיצוק או טיפול אחזקה – 50 אחוזי נכות
  • חולה שעבר השתלה, זכאי בשנה הראשונה לאחר השתלה עצמית ל – 100 אחוזי נכות. זכאות זו פוחתת בהדרגה  מהשנה השניה ואילך:
   • בין שנה ל – 5 שנים לאחר ההשתלה – 30 אחוזי נכות
   • מעל 5 שנים לאחר ההשתלה – 10 אחוזי נכות

  התקנות קובעות כי במקרה של השתלת תאי אב, לא תקבע נכות נפרדת בגין המיאלומה נוסף על הנכות בגין ההשתלה, אלא אם כן יש הישנות של המחלה.

   

  איך נקבעים אחוזי נכות למי שאינו זכאי לקצבת נכות?

   

  אם חליתם במיאלומה לאחר שהגעתם לגיל הפרישה ואינכם יכולים להגיש תביעה לקצבת נכות בשל גילכם, אתם יכולים להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.

  במקרה כזה, אם תוכר זכאותכם לאחוזי נכות, תהיו זכאים להטבות לנכים שאינן מותנות בקבלת קצבת נכות, כפי שמפורט בהמשך.

  למדריך מס הכנסה בנושא ועדה רפואית ופטור ממס לנכים.

 • הגשת בקשה לקצבת נכות

  תביעה לקצבת נכות כללית אפשר להגיש לביטוח לאומי החל מגיל 18 ועד 12 חודשים לאחר גיל פרישה. לשם כך יש למלא טופס תביעה לקצבת נכות והצהרה למחלקת הביטוח והגבייה ולהגישו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריכם. את טפסי התביעה  לביטוח לאומי תוכלו להוריד מהאתר של ביטוח לאומי או לבקש מהעובדת הסוציאלית במחלקה ההמטולוגית בה אתם מטופלים.

  אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף. לחלופין, ניתן למלא את טופס התביעה ולשלוח את המסמכים און ליין (באופן מקוון) באמצעות האתר של ביטוח לאומי.

  סרטון הדרכה למילוי טופס התביעה 

  שימו לב, הביטוח הלאומי מתחייב לתת קדימות לתביעות של חולים במחלה ממארת הנמצאים בשלב הטיפול האקטיבי, והוא מצהיר שישתדל לסיים את הטיפול בתביעותיהם בתוך 30 ימים מיום קבלת התביעה.

   

  איזה מסמכים צריך לצרף לבקשה לביטוח לאומי?

   

  • המסמכים הרפואיים המצויים ברשותכם בדבר מצבכם הרפואי (למשל: בדיקות  CT, MRI, PET CT)
  • סיכום של ההמטולוג המטפל לגבי מצבכם הרפואי תוך התייחסות לבעיות הרפואיות והקשיים מהם אתם סובלים. ניתן להעזר לשם כך בטופס פניה לביטוח לאומי אשר הופק בתיאום עם האגודה למלחמה בסרטן. את הטופס צריך למלא הרופא ההמטולוג המטפל בכם והוא כולל פירוט של האבחנה, מהלך המחלה, הטיפול הרפואי ותקופת הטיפול.
  • כדאי להצטייד גם בסיכום מצב רפואי מרופא המשפחה הכולל התייחסות להשפעות של הבעיות הרפואיות שלכם על תפקודכם היומיומי (הסיכום של רופא משפחה להבדיל מהסיכום של הרופא המקצועי מתייחס לכל התרופות והמחלות של המטופל).
  • אם אתם סובלים מבעיות אורטופדיות בעקבות המחלה מומלץ לצרף גם סיכום מצב של רופא אורטופד.
  • טיפ: נקודות חשובות בסיכומי המחלה וחוות הדעת מומלץ להדגיש במרקר (למשל: העובדה שעברתם השתלת מח עצם ו/או המגבלות מהן אתם סובלים).
  • תלושי שכר או אישורים של המעביד על הכנסות ב – 15 החודשים האחרונים. אם הפסקתם לעבוד, יש לצרף אישור מהמעביד. כמו כן, אם קיבלתם ב – 15 החודשים שקדמו להגשת הבקשה דמי מחלה, או תשלום כלשהו מחברת הביטוח עקב מחלה, יש לצרף גם אישור מהמעסיק או מחברת הביטוח בהתאם.
 • החלטת הועדה הרפואית

  הנכות הרפואית נקבעת על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית. תפקיד הרופא בועדה הרפואית לקבוע מהם הליקויים הרפואיים מהם אתם סובלים ולתרגם אותם לפי רמת חומרתם לאחוזי נכות רפואית בהתאם לרשימת הליקויים המפורטת בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956.

  בנוסף לגובה אחוזי הנכות, קובע רופא הוועדה גם את תאריך תחילתה של הנכות הרפואית, ואם היא זמנית או קבועה (לצמיתות).

  על-מנת שתיקבע דרגת אי כושר (המהווה תנאי לזכאות לקצבת נכות), נדרשת נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (כאשר אין ליקוי אחד בשיעור של 25% לפחות), או 40% לפחות (כאשר יש ליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות), או 50% לפחות (לעקרת בית).

   

 • ערעור על החלטת ועדה של הביטוח הלאומי

  אם אינכם מרוצים מהחלטת הועדה הרפואית בעניינכם תוכלו להגיש ערר על החלטתה בעניין שיעור אחוזי נכות ו/או דרגת אי הכושר.

  ערר על אחוזי נכות רפואית ניתן להגיש רק אם נקבעו לכם פחות מ-80% אחוזי נכות רפואית.  את הערר יש לשלוח לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים בכתב ובצירוף נימוקים, בתוך 60 ימים מיום שקיבלת את ההודעה הכתובה על ההחלטה.

  הערר נדון בפני ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי, המורכבת משניים או שלושה רופאים.

  שימו לב, הוועדה הרפואית לעררים רשאית לשנות את אחוזי הנכות הרפואית שקבעה לכם וועדה הרפואית לנכות כללית. כלומר, היא רשאית להעלות את אחוזי הנכות שנפסקו לכם או להפחיתם.

  אם הוועדה הרפואית לעררים שוקלת להוריד את אחוזי הנכות שנקבעו לכם, באפשרותכם לבטל את הערר, ודרגת הנכות תישאר כמו שקבעה הוועדה הרפואית שבה נבדקתם לראשונה.

   

  ערר על דרגת אי-הכושר שנקבעה לכם על ידי הועדה הרפואית ניתן להגיש רק  אם נקבעה לכם דרגה שאינה עולה על 74%, או על ההחלטה שלא איבדתם את הכושר להשתכר. את הערר יש לשלוח לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים בכתב ובצירוף נימוקים, בתוך 60 ימים מיום שקיבלת את ההודעה הכתובה על ההחלטה.

  הערר שלכם ייבחן בפני וועדת נכות (עררים), שמורכבת משניים או שלושה מומחים במקצועות התעסוקה, השיקום והרפואה.

  שימו לב-

  • ועדות לעררים מתקיימות רק בחלק מהסניפים, ולכן יכול להיות שתוזמנו לוועדה בעיר אחרת.
  •  אם אחרי הועדה הרפואית חלה החמרה במצבכם וקיבלתם הבחנה רפואית חדשה, כדאי לשקול הגשת בקשה להחמרה במצב הרפואי במקום ערר על החלטת הועדה הרפואית.
  • על החלטת הוועדות לעררים ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה. ערעור זה מוגבל רק לשאלות משפטיות.
  • אם החלטתם להגיש ערעור על החלטה של המוסד לביטוח לאומי לבית הדין האזורי לעבודה, אתם רשאים לבקש סיוע משפטי חינם מלשכות הסיוע המשפטי שעל יד משרד המשפטים. את הבקשה יש להגיש בטופס מיוחד ללשכת הסיוע המשפטי באיזור מגוריכם.
 • הפחתת קצבת נכות בעקבות חזרה לעבודה

  הביטוח הלאומי מבקש לעודד מקבלי קצבת נכות לצאת לעבוד ומאפשר להם להגדיל את סכום ההכנסה מעבודה שמותר להם להרוויח במקביל לקבלת הקצבה. יחד עם זאת, הכנסה מעבודה תוביל להפחתת הדרגתית של הקצבה.

  כדי לבדוק איך הכנסות מעבודה ושלא מעבודה ישפיעו על סכום הקצבה המגיעה לכם, תוכלו להיעזר במחשבון הנכות באתר הביטוח הלאומי.

 • קצבת שירותים מיוחדים

  חוק הביטוח הלאומי מעניק גם קצבה לשירותים מיוחדים. קצבה זו משולמת בנוסף לקצבת הנכות הכללית וזכאים לה מבוטחים  מגיל 18 עד גיל פרישה הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית והיגיינה אישית) ובמשק הבית  או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים. החל מאפריל 2014 הורחב מעגל הזכאים לקצבה זו והוא כולל גם מי שהושתל בגופו מוח עצם עצמי למשך שלושה חודשים מיום ההשתלה וכן חולי מיאלומה המקבלים טיפול כימותרפי בכפוף לתנאים מסויימים.

  שימו לב, תביעות של מושתלי מוח עצם בשנה הראשונה לאחר ההשתלה אמורות לקבל קדימות ויטופלו ב"מסלול מהיר"; הביטוח הלאומי מתחייב להשתדל לסיים את הטיפול בתביעותיהם בתוך 30 ימים מיום קבלת התביעה.

   

  מי שהגיע לגיל הפרישה אינו זכאי לקצבה, אלא אם כן הגיש תביעה לשירותים מיוחדים לכל המאוחר 6 חודשים לאחר גיל הפרישה, ורופא הביטוח הלאומי קבע זכאות לקצבה לשירותים מיוחדים בתקופה שלפני גיל הפרישה. מי שנמצא זכאי לקבלת קצבה לשירותים מיוחדים בעת הגיעו לגיל פרישה, ימשך תשלום הקצבה כל זמן שהוא עונה על תנאי הזכאות.

  אדם שאינו זכאי לקצבת שירותים מיוחדים מחמת גילו, עדיין יכול לבדוק את זכאותו לקבלת קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי.

 • עזרה בהתנהלות מול ביטוח לאומי

  התנהלות מול המוסד לביטוח לאומי לא תמיד קלה וברורה. בשאלות והבהרות תוכלו להסתייע בגורמים הבאים:

  • גב' שרה סנדטש, עמיתת אמ"ן, מתנדבת בביטוח לאומי, מוכנה לסייע בהתנדבות לחברים לדרך. ניתן לפנות לגב' סנדטש בטלפון: 054-4561212.
  • מרכזי 'יד מכוונת' – המוסד לביטוח לאומי ייסד מרכזים בהם ניתנים יעוץ והכנה לוועדות הרפואיות בחינם. השירות במרכזי "יד מכוונת" כולל סיוע בהגשת תביעה והכנת התיק הרפואי, הסבר על תהליך הטיפול בתביעה ומתן הדרכה אישית על ההתנהלות וההופעה בוועדה הרפואית.

  ניתן לפנות ל'יד מכוונת' בטלפון: 2496* או באתר.

  • לשכות הסיוע המשפטי – אם החלטתם להגיש ערעור על החלטה של המוסד לביטוח לאומי לבית הדין האזורי לעבודה, אתם רשאים לבקש סיוע משפטי חינם מלשכות הסיוע המשפטי שעל יד משרד המשפטים. את הבקשה יש להגיש בטופס מיוחד ללשכת הסיוע המשפטי באזור מגוריכם.
 • זכויות הנלוות לקביעת אחוזי נכות למי שזכאי לקצבת נכות

  אם נקבעו לכם אחוזי נכות והנכם זכאים לקצבת נכות, יש לכם זכויות גם במוסדות וארגונים נוספים, הנותנים  הנחות והטבות כל זמן שאתם מקבלים את קצבאות הביטוח הלאומי.

  הביטוח הלאומי מעביר למוסדות והארגונים האלה רשימות של האנשים הזכאים להטבות.

   

  • המוסד לביטוח לאומי – פטור מתשלום דמי ביטוח

  מי זכאי?

  מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי-כושר בשיעור של  75% ומעלה (קבועה או זמנית למשך שנה לפחות), שיש להם הכנסה נוספת.

  איך מקבלים?

  ההטבה ניתנת באופן אוטומטי.

   

  • רשות מקומית – הנחה במסי ארנונה

  מי זכאי?

  מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי-כושר בשיעור של 75% ומעלה וכן מי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה.

  איך מקבלים?

  הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

  לידיעתכם, גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות מקומית וההנחה ניתנת על פי כלליה.

   

  • בזק – הנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון

  מי זכאי?

  מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה.

  איך מקבלים?

   את הבקשה להטבה בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות להטבה, יש להעביר לאגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, רח' ירמיהו 39, ת"ד 1260, ירושלים.

  שימו לב, ההנחות אינן חלות על מי שמחובר לחברות טלפון אחרות, כמו "הוט" ו"נטוויזן".

   

  • רשות המים – הנחה בתשלום חשבון המים: כמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך

  מי זכאי?

  מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 70% ומעלה.

  איך מקבלים?

  הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה. כתובת המגורים של הזכאי צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים.

  ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

   

  • קופת חולים – פטור מתשלום אגרות בעד השירותים רפואיים שונים
   איזה שירותים נכללים בפטור?

   • ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי
   •  התחייבות לבית חולים
   •  ביקור במכונים ומרפאות חוץ

  מי זכאי?

  מקבלי קצבת נכות כללית

  איך מקבלים?

  הביטוח הלאומי מעביר לקופות החולים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. ההטבות אמורות להינתן באופן אוטומטי.

  לבירורים יש לפנות לקופת החולים שבה אתם רשומים.

   

  • משרד הבריאות – סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות (תותבות שונות, כסאות גלגלים, הליכונים מיוחדים ועוד)

  מי זכאי?

  תושבים בעלי נכות קבועה, השוהים בקהילה וזקוקים למכשירי שיקום וניידות

  איך מקבלים?

  את הבקשה לסיוע יש להגיש לפני  רכישת המכשיר.

  יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים שבה חבר המבקש.

  לפרטים נוספים ניתן לפנות גם ללשכת הבריאות המחוזית הקרובה למקום המגורים.

  לפרטים נוספים לחצו כאן.

  • משרד התחבורה – 33.3% הנחה בתעריפי נסיעה באוטובוסים

  מי זכאי?

  בעלי תעודת נכה

  איך מקבלים?

  את הטבה ניתן לקבל באמצעות הצגת תעודת נכה באחת מעמדות רב-קו.

   

  • רכבת ישראל – 33% הנחה בכרטיסיה של 6 נסיעות

  מי זכאי?

  בעלי תעודת נכה.

  איך מקבלים?

  ההנחה תינתן בקופת הרכבת עם הצגת תעודת נכה ותעודת זהות.

   

  • משרד הבינוי והשיכון – סיוע בשכר דירה או הקצאת דירה בשיכון ציבורי או סיוע במימון שיפוצים ושינויים בדירה. כמו כן אפשר לקבל הלוואה לרכישת דירה לחסרי דירה.
  סיוע ברכישת דירת קבע מאחת מחברות הדיור הציבוריות (חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שקמונה וחלד).

  מי זכאי?

  מקבלי קצבת נכות בעלי דרגת אי-כושר בשיעור של 75% ומעלה וכן מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 112%, הנמצאים בארץ פחות משנתיים.

  איך מקבלים?

  ההטבה אינה ניתנת באופן אוטומטי.
  לבירור הזכאות להטבה יש לפנות למשרד הבינוי והשיכון.

   

   

 • הטבות מס

  חולים שנקבעה להם נכות רפואית זכאים להטבות מס שונות:

   

  • הנחה במס רכישה

  מי זכאי?

  • מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי-כושר לצמיתות בשיעור של 75% לפחות
  • מי שנקבעה להם נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה
  • מי שנקבעה להם נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100%

  איך מקבלים?

  כדי לקבל את ההנחה יש לפנות ללשכת מיסוי מקרקעין עם אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות לקצבת נכות.

  • פטור מתשלום מס הכנסה

  מי זכאי?

  • נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 100%
  • נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד
  • נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 89% לצמיתות לפי חישוב מיוחד

  שימו לב, פטור ממס הכנסה ניתן למי שנקבעה לו נכות רפואית בלבד, ולא נכות תפקודית.

  הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת עולה על 184 ימים, והוא ניתן עד סכום הכנסה מסוים המתעדכן מדי שנה (בשנת 2018 עומד סכום זה על 600,000 ש"ח).

   נכה שלא נקבעו לו אחוזי נכות, או שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור הנמוך מ-90% בחישוב מיוחד, יגיש בקשה לפטור לפקיד השומה, לצורך קבלת זימון לוועדה רפואית לצרכי מס הכנסה.

   

  איך מקבלים את הפטור?

  ביטוח לאומי מעביר את הזכאות למס הכנסה.

  עם קבלת הפטור ממס הכנסה,  יש להעבירו למחלקת שכר במקום העבודה כדי ששכרכם יזוכה בהתאם. לאחר מכן ועד תום תקופת הפטור – לא ינוכה מס הכנסה משכרכם.
  אם פטור המס שקיבלתם הוא גם בגין שנת מס שהסתיימה (ניתן לקבל פטור עד 6 שנים לפני מועד הגשת התביעה), יהיה עליכם לדאוג להחזר בעצמכם, על ידי הגשה של טפסים למס ההכנסה או על ידי רואה חשבון שמטפל בהחזרי מס.
  בכל תחילת שנת מס חדשה יהיה עליכם לשוב ולפנות למס ההכנסה, לקבל תאום חדש ועדכני ולמסרו במקום העבודה.
  • פטור או הנחה מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין שבבעלות מינהל מקרקעי ישראל

  מי זכאי?

  מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות.

  איך מקבלים את הפטור?

  את הבקשה לפטור או להנחה יש להפנות למינהל מקרקעי ישראל במקום המגורים. לפרטים יש להתקשר 5575*.

 • זכויות הנלוות לקביעת אחוזי נכות למי שאינו זכאי לקצבת נכות

   

  אם נקבעו לכם אחוזי נכות אך אינכם זכאים לקצבת נכות, אתם עשויים להיות זכאים לזכויות הבאות:

  זכויות בגין נכות רפואית ללא התניה בקצבת נכות.

 • תג חניה

   

  על פי חוק חניה לנכים, תשנ"ד – 1993, אדם שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו, זכאי לתג נכה לרכב העומד לשימושו האישי דרך קבע (גם רכב שאינו בבעלותו). תג חניה כזה מאפשר להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים ובמקומות שהחניה אינה מותרת בהם, בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בסעיפים 2 ו – 3 לחוק חניה לנכים.

   

  בקשה לקבלת התג תוכלו לשלוח בדואר (משרד התחבורה, אגף הרישוי, יחידה לטיפול במוגבלי ניידות, ת"ד 72 חולון, מיקוד 58100), בצירוף  המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה לתג נכה .
  • צילום תעודת זהות + ספח
  • צילום רשיונות רכב
  • מכתב בחתימתכם המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג (עד שני כלי רכב).
  • מסמכים עדכניים מהרופא ההמטולוג שלכם, שיכללו התייחסות למצבכם הרפואי וליכולת  התנועה שלכם.

   

  שימו לב,

  • החל מאפריל 2018 תג הנכה המונפק במסגרת המחלקה למוגבלי ניידות באגף הרישוי לא נושא על גביו את פרטי כלי הרכב, וזהו למעשה תג אישי.
  •  עם החלפת כלי הרכב, יש להגיע לאחד מסניפי הרישוי ולבצע באופן מיידי את ההחלפה. עם סיום הפעולה בסניף הרישוי, מערכת המחשב של אגף הרישוי תעדכן את הנתונים בזמן אמת והם יהיו זמינים לצפייה עבור רשויות האכיפה בתחום החנייה העירונית תוך יממה אחת.
  • יש להצמיד את התג לחלון הקדמי מצד שמאל של הרכב או בחלון הצדדי בצד הנהג, באופן שיאפשר לרשויות האכיפה לראותו בבירור.
  • על פי חוק חניה לנכים, תג הנכה ניתן לשימושו האישי של הנכה בלבד. השימוש בתג הנכה מותר אך ורק כאשר הנכה נוהג או נוסע ברכב עם מלווה. אדם לא מורשה העושה שימוש בתג צפוי לקנס כספי.
  • אין לתג הנכה הכרה בינלאומית. למידע אודות תג חניה בינלאומי, קראו את הסעיף נסיעות לחו"ל בפרק חשוב תמיד.
  • בעלי רכב הנושא תג נכה זכאי לשלם עבורו אגרת רישוי מופחתת. אם משויכים לאותו תג נכה שני רכבים המשמשים להסעת הנכה, ניתן לקבל את ההטבה רק עבור אחד מהרכבים.

   

  מידע נוסף על  הזכאות לתג נכה ניתן לקרוא באתר כל זכות.

   

 • זכויות והטבות מטעם אמ"ן

  עמיתי אמ"ן זכאים להטבות במספר תחומים:

  • קרן לרווחת החולה ע"ש יצחק אדליסט ז"ל – טיפולים בתחום הרגשי
   הקרן מאפשרת למטופלים ולבני משפחה מדרגה ראשונה, החווים קושי רגשי וזקוקים לעזרה מקצועית, לקבל טיפול בתחום הרגשי. ניתן לקבל עד 8 טיפולים בקליניקה של המטפל או עד 6 טיפולים בבית המטופל. הקרן מאפשרת לבחור מטפל מתוך רשימת מטפלים שלאמ"ן יש איתם הסכם או באופן עצמאי ובכפוף לאישור הקרן. כל המידע נשמר בסודיות ולא מועבר לשום גורם אחר.
   להרשמה ניתן לפנות ל- info@amen.org.il או באמצעות צור קשר באתר או טלפונית לשני – 052-8812640.
   הקרן החלה לפעול באוקטובר 2014  וממשיכה עד היום בזכות תרומתה הנדיבה של משפחת אדליסט.
  • תמיכה כספית בטיפולי שיניים
   אמ"ן מקיימת תכנית לתמיכה כספית בטיפולי שיניים. במסגרת התכנית, יכולים עמיתי אמ"ן לקבל תמיכה כספית למימון טיפולי שיניים שאינם ממומנים על ידי קופות החולים, או שממומנים באופן חלקי. הכל בהתאם לתנאים ולנוהל התכנית. ניתן לבחור את הרופא מתוך רשימת רופאים מוסמכים שנמצאו מתאימים על ידי העמותה ובסיוע ד"ר נועם ירום, רופא מומחה לרפואת הפה, המלווה את התכנית. כמו כן, ניתן גם לקבל את הטיפול במרפאות פה ולסת של המרכזים הרפואיים. פעילות התכנית מתאפשרת בזכות תרומה של הקרן ע"ש יוסף וקריסטינה קסירר.
  • לעמיתי אמ"ן מוצעים טיפולי רפואה משלימה בתשלום סימלי במרכז לסיוע הוליסטי ע"ש יורי שטרן בירושלים (55 ש"ח לחולה ו- 75 ש"ח למלווה). במרכז פעילים למעלה מ- 120 מטפלים מוסמכים, כולם מתנדבים העומדים לרשות המטופלים ובני משפחותיהם.
  • בנוסף, עמיתי אמ"ן זכאים לאימוני צ'י קונג בעלות מופחתת ברשפון, ירושלים ואזור חיפה.

  ראו מדור הטבות לעמיתי אמ"ן לפירוט מלא של ההטבות.

 • המיאלומה כמחלת מקצוע

  הסיבות להתפתחות מיאלומה אינן ברורות דיין, אולם נמצאו מספר גורמים שעלולים להגדיל את הסיכון לחלות, בהם חשיפה לחומרים כימיים רעילים (לדוגמא חומרים כימיים המשמשים בחקלאות, ממיסים המכילים בנזן ועוד) וקרינה (כולל קרינה גרעינית). בפסק דין ברזילי נ' ביטוח לאומי (תיק ב"ל 6317-02-15) הכיר לראשונה בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב במיאלומה הנפוצה בה לקה התובע כפגיעת עבודה. באותו פסק דין אימץ בית הדין את חוות דעתו של המומחה הרפואי וקבע כי עוצמת החשיפה של התובע, שהיה עובד דפוס, לחומרים מסוכנים מצדיקה הכרה בקיומו של קשר סיבתי (וזאת על אף שהקשר הסיבתי איננו חד משמעי) בין החשיפה למיאלומה.

  המומחה אמנם אישר כי הגורמים להתפתחות המיאלומה אינם ברורים, ועם זאת, בהמשך חוות דעתו הבהיר כי יש מחקרים המצביעים על כך שחשיפה לחומרים מסוימים, לרבות אלה שאליהם נחשף התובע, מגדילים את הסיכון לחלות במחלה. לדעת המומחה בנסיבות המיוחדות של המקרה, בשל החשיפה האינטנסיבית של התובע לחומרים מסוכנים משך שנים רבות (23 שנים) בתנאים שמנעו אוורור והיו כרוכים בחשיפה עורית ונשימתית, יש להכיר בקיומו של קשר סיבתי בין עוצמת החשיפה שלו לחומרים מסוכנים לבין מחלתו.

 • זכויות החולה במקום העבודה

  דמי מחלה

  חוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976, קובע כי עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו דמי מחלה, לפי הפירוט שלהלן:

  • בעד היום הראשון לא משולמים דמי מחלה.
  • בעד הימים השני והשלישי להעדרות משולמים דמי מחלה בגובה מחצית השכר.
  • מהיום הרביעי ואילך משולמים דמי המחלה בגובה השכר המלא.

  אם חל על מקום עבודתכם הסכם קיבוצי או שאתם מועסקים בחוזה עבודה אישי, יכול להיות שכלולה בהם הוראה מיטיבה לפיה הנכם  זכאים לתשלום  גבוה יותר ואף תשלום מלא, כבר מיום המחלה הראשון.

   

  הזכאות לדמי מחלה מוגבלת רק לתקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ולא יותר מ-90 יום, בניכוי ימי המחלה שנוצלו בפועל.

  המשמעות היא שאם מיציתם את מכסת ימי המחלה הצבורים שלכם, לא תהיו זכאים על פי חוק לקבל שכר עבור ימי היעדרות נוספים. על אף האמור לעיל, אם אתם מועסקים בהסכם עבודה אישי או שחל על מקום עבודתכם הסכם קיבוצי, יתכן ותהיו זכאים למספר ימי מחלה גבוה יותר מכח אותם הסכמים.

  אם מיציתם את מכסת ימי המחלה שלכם ואינכם זכאים יותר לתשלום, עדיין תוכלו לבקש ממעסיקכם לצאת לחופשה ללא תשלום או שההיעדרות תנוכה ממכסת ימי החופשה השנתית שצברתם.

   

  הצעת עבודה חלופית

  זכאותכם לדמי מחלה כפי שפורטה לעיל, לא תחול במקרה בו רופא קבע כי על-פי ממצאים רפואיים אינכם מסוגלים, בפרק זמן מסוים, לבצע עבודה מסוג מסוים או בתנאים מסוימים, וכתוצאה מכך אינכם מסוגלים לבצע את עבודתכם אלא באופן חלקי, והמעביד הציע לכם עבודה מתאימה אחרת, מלאה או חלקית, באותו מקום עבודה.

  לעניין זה חשוב להדגיש:

  • אסור ששכרכם בעבודה החלופית המוצעת לכם יפחת מהשכר שהייתם מקבלים אילו המשכתם בעבודתכם הקודמת.
  • המעביד רשאי  להציע לכם רק עבודה שלא חלות לגביה המגבלות הרפואיות הנ"ל והיא מסוג העבודה העיקרית שבה עבדתם במהלך שלוש השנים שקדמו למחלתכם או שהיא עבודה אחרת התואמת את הכשרתכם המקצועית, רמת השכלתכם וכשרכם הגופני.
  • הצעת עבודה מתאימה כזו מחייבת התייעצות עם ועד העובדים במקום העבודה.

   

  הפעלת פוליסה לאובדן כושר עבודה

  עובד שרכש ביטוח לאובדן כושר עבודה (במסגרת ביטוח לאובדן כושר עבודה או כרכיב במסגרת ביטוח תאונות אישיות או ביטוח חיים) והתמלאו התנאים הרשומים בפוליסה לקבלת הקצבה, זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה.

  שימו לב, בכל פוליסה לאובדן כושר עבודה מוגדרת תקופת המתנה. תקופת ההמתנה נעה לרוב בין שלושה חודשים לששה חודשים. כתוצאה מכך, תאלצו לרוב, לממש את ימי המחלה שצברתם לפני שחברת הביטוח תתחיל לשלם לכם. בחלק מהפוליסות ניתן לקצר את תקופת ההמתנה ו/או לקבל פיצוי רטרואקטיבי עבור תקופת ההמתנה או חלק ממנה, אבל אז יתכן שתדרשו להשיב למעביד את ימי המחלה ששולמו לכם עד לאותו מועד.

   

  פיטורים

  המעביד לא רשאי לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך התקופה בה זכאי  העובד לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק דמי מחלה או לפי ההסכם הקיבוצי החל על מקום עבודתו, אם יש כזה.

 • זכויות בני משפחתו של החולה במקום העבודה

  זכויות בן הזוג של החולה

  סעיף 1א לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ח-1998, קובע כי אם בן זוגכם חולה במחלה ממארת, הנכם זכאים לזקוף עד 60 ימי היעדרות מהעבודה בשנה, ובלבד שעבדתם שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. הנכם רשאים לבחור האם לזקוף ימים אלה על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלכם או על חשבון ימי החופשה המגיעים לכם.

  שימו לב, אם אתם בני זוגו של חולה:

  • על-פי חוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976, עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד-פעמית של יום) לא תקבלו שכר או תשלום כלשהו. ביום השני והשלישי לתקופת ההיעדרות תקבלו מחצית מדמי המחלה, ומהיום הרביעי ואילך תקבלו דמי מחלה בגובה השכר שהייתם זכאים לקבל באותה תקופה אילו המשכתם בעבודתכם. אם על מקום עבודתכם חל הסכם קיבוצי או שאתם מועסקים מכח הסכם עבודה אישי, המקנים שכר מלא החל מהיום הראשון להיעדרות, ינהגו לפי ההסכם.
  • על פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, אם התפטרתם ממקום עבודתכם לרגל מצב בריאותו של בן זוגכם (לרבות הידוע בציבור כבן זוגכם), ולאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות, יראו לעניין פיצויי פיטורים את התפטרותכם כפיטורים.

   

  זכויות ילדיו של החולה

  חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד – 1993,  מאפשר לעובד לזקוף עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ההורה שלו או של בן זוגו, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו.

  שימו לב, אם אתם ילדים של חולה:

  • ניצול ימי המחלה לצורך טיפול בהורה אפשרי רק בתנאי שבן זוגכם הוא עובד שלא נעדר מעבודתו בשל מחלת הורה.
  • תהיו רשאים להביא בחשבון גם חלקי ימים שבהם נעדרתם בשל מחלת ההורה. חלקי הימים יחושבו לפי היחס שבין מספר שעות ההיעדרות שלכם לבין מספר שעות העבודה שלכם באותו יום אילולא נעדרתם.
  • הורה ייחשב כחולה אם הוא הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום יום (לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית).
  • על-פי חוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976, עבור היום הראשון לתקופת היעדרותכם (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד-פעמית של יום) לא תהיו זכאים לשכר או תשלום כלשהו. ביום השני והשלישי לתקופת ההיעדרות תהיו זכאים למחצית משכר העבודה היומי שלכם, ומהיום הרביעי ואילך תהיו זכאים לתשלום בגובה שכר רגיל כאילו לא נעדרתם כלל מעבודתכם. אם במקום עבודתכם, קיים הסכם קיבוצי או שאתם מועסקים מכח הסכם עבודה אישי, המקנים שכר מלא החל מהיום הראשון להיעדרות, ינהגו לפי ההסכם.
  • 6 ימי ההיעדרות שהנכם זכאים לזקוף על חשבון ימי המחלה של ההורה מתייחסים לשני ההורים שלכם או של בן זוגכם.
  • אם ניצלתם את כל 6 ימי המחלה, ותאלצו להיעדרות ימים נוספים מהעבודה, הנכם רשאים לבקש מהמעסיק לנצל גם את שאר ימי המחלה שעומדים לרשותכם או להיעדר על חשבון ימי החופשה השנתית שצברתם או לצאת לחופשה ללא תשלום, אך הדבר תלוי בהסכמת המעסיק.
  • על פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, אם התפטרתם ממקום עבודתכם לרגל מצב בריאותו של הורה שלכם, ולאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היתה סיבה מספקת להתפטרות, יראו לעניין פיצויי פיטורים את התפטרותכם כפיטורים.
 • תרופות שאינן בסל התרופות

  סל התרופות הוא מכלול הטכנולוגיות הניתנות חינם, במימון ציבורי, מארבע קופות החולים מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

  המילה טכנולוגיות כוללת תרופות, שירותים, בדיקות, טיפולים, ניתוחים, מיכשור וכיוצ"ב.

  סל התרופות כולל מגוון טיפולים רחב לחולי מיאלומה בשלבים שונים של המחלה, הנקראים בעגה הרפואית "קווי טיפול". כל קו טיפול כולל שילוב אחר של תרופות ושל אפשרויות המוצעות לחולים.

  שימו לב, גם אם התרופה המוצעת לכם אכן נכללת בסל התרופות, יתכן שהיא אינה כלולה בקו הטיפול הנוכחי או שאינה מאושרת יחד עם תרופות אחרות אותן אתם מקבלים.

  בפני חולה הזקוק לתרופה שאינה כלולה בסל הבריאות עומדות מספר דרכי פעולה:

   

  • בדיקת סל הבריאות –  בשלב הראשון כדאי לוודא האם התרופה המבוקשת אכן אינה כלולה בסל הבריאות עבור מצבכם הרפואי (התווית התרופה) ולא להסתמך רק על המידע שנמסר לכם בקופת החולים. לשם כך תוכלו להעזר באתרים הבאים של משרד הבריאות:

   

  • ועדת חריגים של הקופה – בהתאם להנחיות משרד הבריאות משנת 2010 , כל קופה מפעילה ועדת חריגים, אשר אמורה לאשר בין היתר, תרופות שלא כלולות בסל הבריאות. מבוטח הסובל מבעיה רפואית המשפיעה באופן מהותי על מצבו הרפואי ותפקודו והשירות המבוקש על ידו אמור להשיג שיפור משמעותי במצבו, רשאי לפנות לוועדת החריגים בכתב.לפני הגעתכם לוועדה, בקשו מהרופא שהמליץ על טיפול שאינו כלול בסל, חוות דעת רפואית שמפרטת את מצבכם הרפואי המיוחד (עד כמה מיציתם את הטיפולים הכלולים בסל, איך הגבתם אליהם, חומרת מחלתכם וכו') וכוללת הסבר מדוע דווקא הטיפול המבוקש מתאים לכם. נוסף על כך, בקשו ממנו סיוע בחיפוש מאמרים המבססים את הטענה שהטיפול מועיל לחולים במצבכם.זכותכם להיות מיוצגים בפני הוועדה על ידי עורכי דין ואתם רשאים להביא בפניה את הרופא המטפל בכם להעיד. מניסיוננו, מעורבות של הרופא המטפל בהליך והתעקשותו בדבר נחיצות הטיפול, עשויים לסייע במאבק.הועדה צריכה לשמוע את החולה, לנהל פרוטוקול ולתת החלטה מפורטת בכתב תוך זמן מהיר.להלן דרכי הפניה לוועדות החריגים של הקופות השונות:

   

   

  • הגשת תביעה לבית הדין לעבודה – לאחר מיצוי ההליכים מול קופת החולים ודחיית הקבילה שהגשתם לנציבות קבילות הציבור, ניתן לפנות בעתירה לבית הדין לעבודה לקבלת תרופה מצילת חיים למרות שאינה נכללת בסל התרופות.  לפני הגשת התביעה כדאי להתייעץ עם עו"ד. ניתן להעזר לשם כך בארגוני חולים המגישים את התביעות ללא תמורה או בתשלום מופחת, כמו למשל:
   •  מרכז מזו"ר
   •  עמותת דולב
   • חבר אמ"ן, מר יוסף פריצקי, פועל כמשפטן מתנדב בעמותה חברים לרפואה. הוא מסייע במסגרתה לחולים שבקשתם לתרופות נדחתה על ידי הקופה בה הם מבוטחים החל מהגשת בקשה לוועדות החריגים וכלה בהגשת תביעה לבתי הדין לעבודה ואפילו לבג״צ.

   

  • ביטוח פרטי – אם בבעלותכם  פוליסת ביטוח רפואי פרטי, או פוליסה אשר נעשתה מטעם מקום העבודה, הכוללת כיסוי עבור תרופות, מומלץ לבדוק האם הפוליסה מאפשרת הנחות או מימון מלא לתרופות לסרטן שאינן בסל. שימו לב, פוליסות ביטוח רפואי פרטי רבות מאפשרות מימון לתרופות מחוץ לסל רק עד תקרה מסוימת.האגודה לזכויות החולה פועלת ומסייעת בשמירה ומימוש זכויות המטופלים ובני משפחותיהם במערכת הבריאות, קופות החולים ובתי החולים. כדי לסייע למטופלים לממש את הזכויות שלהם לטיפול רפואי, האגודה מסייעת ללא תשלום לממש את הזכויות העומדות להם מתוקף הביטוחים בחברות הביטוח ובשב"ן (ביטוח משלים) של קופות החולים לתרופות ובדיקות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי. ניתן לפנות אליה בבקשת עזרה דרך האתר או בטלפון 03-6022934 או בעמוד הפייסבוק.
  • חברים לדרך – ניתן לפנות באמצעות קבוצת של חיים עם מיאלומה בפייסבוק לחולים אשר השתמשו בתרופה ואולי נשארו ברשותם עודפים. במידה ואינכם חברים בקבוצה תוכלו לבקש עזרתה של שני, מתאמת פעילות העמותה במייל: info@amen.org.il.
  • לעיתים, גם הרופא המטפל יוכל לסייע באיתור תרופות שאינן בשימוש ממטופלים אחרים שלו.
  • בנוסף, העמותות הבאות מסייעות לחולים לקבל תרופות שאינן בסל הבריאות:

   

  • טיפול חמלה – חוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות משנת 2006 קובע כי "טיפול חמלה מאפשר טיפול בתרופה לא רשומה בפנקס התכשירים, כדי להציל חיים, למנוע תחלואה בלתי הפיכה ולסייע לחולה הסובל ממחלה חמורה, כאשר אין חלופה טיפולית מתאימה." מאחר וטיפול החמלה מתבצע בתרופה שאיננה מאושרת, מתייחסים אליו כאל טיפול שהוא ניסוי רפואי פרטני באדם, ואישורו מצריך בקשה של הרופא המטפל, שסבור כי התועלת בטיפול עולה על הסיכון הכרוך בו, הסכמה של המטופל, אישור של חברת התרופות, אישור של משרד הבריאות ואישורים של גופים שונים בבית החולים בו מטופל החולה (אישור ועדת הלסינקי לניסויים בבני אדם, אישור ועדת התרופות, אישור מנהל שירותי הרוקחות ואישור המנהל הרפואי של ביה"ח).

   

  כדי לברר על מחקרים קליניים רלבנטיים יש  לפנות לרופא המטפל. הרופאים משתייכים לאיגודים מקצועיים, הם משתתפים בכנסים בינלאומיים, נחשפים לחומר מדעי ולרוב הם מכירים את המקומות שבהם מתבצעים מחקרים פעילים.

  החברה הישראלית "טריאל אין פארמה" (TRIAL-IN Pharma)  מסייעת לחולי סרטן תמורת תשלום לקבל מידע על טיפולים ותרופות שניתן לקבל במסגרת טיפולי חמלה ומחקרים קליניים. לשם כך, רופאים ובעלי מקצוע עם רקע באונקולוגיה עוברים על מסמכים מתוך התיק הרפואי של החולה ומבצעים בדיקה מקיפה לאיתור טיפולים ותרופות שלא כלולות בסל שירותי הבריאות.

   

  • תרופות מוזלות – באפשרותכם להוזיל את העלויות של רכישת התרופה בדרכים הבאות:
   • רכישת תרופות באילת ללא מע"מ
   • רכישה בבתי מרקחת פרטיים המציעים הנחות על תרופות לסרטן שאינן בסל הבריאות, לעתים בתוספת כיסוי עלות המשלוח לחולה. רשימת בתי מרקחת המציעים תרופות שלא בסל לחולי סרטן בהנחות מופיעה באתר האגודה למלחמה בסרטן.
   • בררו עם הרופא המטפל או עם חברים באמ"ן.

מידע נוסף שעשוי לעניין אתכם

בודק...